להתחברות

מחקר איכותני

עמדותיהם של מורים כלפי שכרם | עמוד דיון

In order to view the discussion -please log in.

תוכן עניינים

חלק ב'

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
רוני צח - חומים
30.05.2019 1:10

תמה מרכזית עניינית וקולעת. התמה ותתי התמות מפורטות ומנוסחות היטב. בהצלחה בהמשך.

user profile image
גיל אלקלעי - חומים
29.05.2019 19:39

התמה מנוסחת באופן ברור ומובן. כך גם תתי התמות. יישר כוח, בהצלחה.

user profile image
ספיר בנישתי - כתומים
19.05.2019 17:26

התמות שבחרתן מאוד ענייניות וקשורות לשאלת המחקר שלכן.

user profile image
ניב פלכטמן - צהובים
19.05.2019 17:10

שני התמות קשורות באופן ישיר לשאלת המחקר שלכן הן למעשה הסיבות העיקריות והנפוצות ביותר לשאלה זו.

user profile image
עדי אורן - ירוקים
19.05.2019 16:53

בעיני הציטוטים תואמים את התמה מכיוון שהם נוגעים בשלושה דברים. 1. בחוסר השביעות מהמשכורת. 2. רמת ההשכלה שהמורות רכשו, תואר שני ועוד ועל כך שלא מקבלות משכורת בהתאם. 3. רמת ההשקעה של המורות לא תואם את המשכורת הנמכוכה שמקבלות.

user profile image
עדי אורן - ירוקים
19.05.2019 16:50

התמה כתובה בצורה בהירה וקצרה וזה מאד מובן מאשר כתיבה ארוכה ומסורבלת. אהבתי את תתי הנושאים שמפרטים את התמה עצמה. תתי התמות מפרטים שני פרמטרים של שביעות רצון משכר אחד הקשור למידת ההשקעה של המורה והשני לרמת השכלתו. יפה מאד

user profile image
הודיה הררי - כחולים
19.05.2019 16:50

הציטוטים מאוד ברורים ומאוד מעניין לקרוא אותם. הציטוטים מדגישים באופן בולט את התמה שעלתה וכי מורות אכן לא מרוצות מהשכר שלהן. הרבה מהן מעידות על כך שהשכר לא תואם את עבודתן בפועל.. דבר מרכזי שחוזר על עצמו.

user profile image
הודיה הררי - כחולים
19.05.2019 16:48

התמה ברורה מאוד וכתובה באופן בהיר ומובן. בנוסף, הסברתן אותה באמצעות תתי תמות, המסבירות את התמה ומחזקות אותה.

user profile image
ספיר משיח - סגולים
19.05.2019 16:40

התמות קשורות מאד לשאלת המחקר ניתן לראות שיש דעה מוצקת לגבי שכרם על בסיס הראיונות שערכת. היא בהירה ומשכנעת . בנוסף היה ציטוט של אחת המורות שטענה כי אם בעלה לא היה מכניס משכורת היא הייתה צריכה לעבוד במשרה מלאה למרות היותה אימה שצריכה להיות בבית. זה לגמרי מתחבר לשאלה ואף נותן רובד אישי מעניין .  

user profile image
ספיר משיח - סגולים
19.05.2019 16:39

התמות קשורות מאד לשאלת המחקר ניתן לראות שיש דעה מוצקת לגבי שכרם על בסיס הראיונות שערכת. היא בהירה ומשכנעת . בנוסף היה ציטוט של אחת המורות שטענה כי אם בעלה לא היה מכניס משכורת היא הייתה צריכה לעבוד במשרה מלאה למרות היותה אימה שצריכה להיות בבית. זה לגמרי מתחבר לשאלה ואף נותן רובד אישי מעניין .  

מקורות קשורים

משתתפים