להתחברות

מחקר איכותני

עמדותיהם של מוריי החינוך המיוחד כלפי השילוב | עמוד דיון

In order to view the discussion -please log in.

תוכן עניינים

חלק ב'

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
גיל אלקלעי - חומים
29.05.2019 19:36

שאלת המחקר מנוסחת באופן בהיר ומובן. בעייני זוהי שאלה חשובה ורלוונטית, בפרט לנו, זאת לאור תחום הלימודים בו אנו עוסקים. בהצלחה.

user profile image
אופיר ביבס כתומים
19.05.2019 17:13

התמות המוצגות בהירות, משכנעות ועונות על שאלת המחקר. בנוסף הציטוטים המוצגים מחזקים ומציגים באופן ברור את עמודיתהן של מורות כלפי שילוב.

user profile image
חן סולודר - סגולים
19.05.2019 16:43

ניכר כי התמות שלכן עונות על שאלת המחקר, וניתן להבין מהן עמדותיהן של מורות כלפי שילוב.  

user profile image
רוני דנון - שחורים
19.05.2019 16:32
מתוך הראיון של דור: תמא ראשונה- "אז באופן כללי אני מאוד תומכת בשילוב של תלמידים חינוך מיוחד בחינוך רגיל אך יש גם חסרונות בשילוב."- ציטוט זה מוכיח את התמא כי על פי המורה, לשילוב ישנן יתרונות וחסרונות, לכן תחום זה הופך ל"אפור". תמא שניה- "טוב אז במקרה של הכיתה שלי, את יודעת…הם רק בכיתה א'. ההשפעות על התלמידים גם אינן נראות לעין יותר מידי. ושוב פעם, בעיקר בקטע חברתי"- ציטוט זה תומך בעובדה שבתחילת התהליך אי אפשר לדעת האם השילוב הוא זה שעוזר או שמע זה התהליך שהתלמיד עצמו עובר בתחילת דרכו במוסד הלימודים.   מתוך הראיון של נועה: תמא ראשונה- "תראי, לכל תלמיד יש את הצרכים השונים משלו, ולא כל מה שמתאים לאחד יכול להתאים גם לשני זה בטוח."- ציטוט זה מבליט את העניין כי יש שוני בין התלמידים, והשילוב לא מתאים לכולם באופן מלא. תמא שניה-" בגלל שהתלמידים בכיתה א'… רואים בכל יום שינויים, לפעמים לטובה ולעיתים גם רגרסיה, זה מורכב לדעת האם השינויים מגיעים מהשילוב או מהתהליך של הסתגלות לבית הספר."- ציטוט זה מתקשר לאופן התהליך אותו התלמידים בכיתה א' חווים. להבחנה האם זה בזכות מעבר למסדרת או בזכות השילוב.   מתוך הראיון של רוני: תמא ראשונה-" אבל, ויש אבל גדול.. לא לכל אחד זה מתאים. אני חושבת שבעיקר מבחינה רגשית. יש לנו כמה תלמידים בכיתה ששעות השילוב ממש מוציאות אותם מהכלים."- בציטוט זה ניתן לראות את השוני הקיים בין התלמידים, מבחינה רגשית לדוגמה. לכן, השילוב לא מתאים לכולם, השילוב הוא דבר מאוד אינדיבידואלי. תמא שניה- לא עלתה מתוך ראיון זה.  
user profile image
נועה שלם - שחורים
19.05.2019 16:29

תמה ראשונה שעלתה משלושת הראיונות היא כי תהליך השילוב שנוי במחלוקת בנוגע לכל תלמיד, לחלק מהתלמידים מתאים שילוב ומאידך ישנם תלמידים שהשילוב לא מתאים עבורם. תמה שנייה שעלתה משני ראיונות היא שישנו קושי להבין האם השינויים שניכרים אצל תלמידי כיתות א' בכיתה קטנה בבית ספר רגיל מיוחסים לתהליך הסתגלותם בבית הספר או לתהליך השילוב.

user profile image
דור טלבי - שחורים
19.05.2019 16:13

שאלת המחקר- מהן עמדותיהן של מורות בכיתות קטנות בחינוך הרגיל – כלפי שילוב תלמידי החינוך המיוחד במסגרות רגילות? שיטה- ראיונות של מורים המלמדים בכיתות קטנות במסגרת של חינוך רגיל שדה- בתי ספר לחינוך רגיל, המכילים כיתות קטנות של חינוך מיוחד

מקורות קשורים

משתתפים