להתחברות

מחקר איכותני

עמדות תלמידי תיכון כלפי לימודי אמנות | עמוד דיון

In order to view the discussion -please log in.

תוכן עניינים

חלק ב'

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
נטע ארנון שושני
27.04.2019 22:29

קבוצה אדומה – האם כוונתכם לשילוב לימודי העשרה או לימודי מגמה? האם תראיינו תלמידים שלומדים במגמת עיצוב? כדאי לחדד את השאלה. בנוסף, אני מציעה להקדיש תשומת לב לבחירת המרואיינות והמרואיינים, שכן לעיתים מתבגרים נוטים לענות    ב"קמצנות" בראיונות, לא לשתף ולא לפרט, ואז לא יהיו לכן חומרים לניתוח בעבודה… הקפידו לבחור תלמידות ותלמידים פתוחים, משתפים ודברנים… בהצלחה!

user profile image
הודיה הררי - כחולים
7.04.2019 17:02

שיטת מחקר מצוינת, יכול להיות מעניין לערוך תצפיות על תלמידים הלוקחים חלק במגמות עיצוב ואמנות ומשם להסיק עמדותיהם על הנושא. כפי שהוצג במאמר "מופעים של סדר כאוטי בחינוך-המקרה של גן ילדי זרים בדרום תל אביב", נערכו תצפיות על הילדים במשך שנתיים ומתוך התצפיות הסיקו מסקנות לאורך זמן שהשווה בין התקופות.

user profile image
הודיה הררי - כחולים
7.04.2019 16:57
שאלת מחקר מצוינת, מדידה ומעניינת במיוחד. אנו לא רואות צורך בתיקון.. לגבי הראיונות היינו ממליצות לערוך ראיונות גם בבתי ספר תיכוניים גם באזורים שונים למרכז, או גם בבתי ספר מיוחדים. בהצלחה
user profile image
חן פרגון - אדומים
7.04.2019 16:53
במאמר " מגן עדן למציאות דרך משבר – מורים טירונים כמהגרים", המתודולוגיה לאיסוף הנתונים נעשתה בראיונות שחולקו ל49 מורות בהם הן ענו על שאלות עומק פתוחות שרובן התמקדו בתחושות שהן מרגישות. המרואיינות נשאלו מספר פעמים בהן המראיין היה לא מעורב והתערבותו היתה מועטת מאוד. המטרה של הראיונות היתה להבין את השלבים שעוברות המורות ולנתח את תחושותיהן. המורות התייחסו בתשומת לב לסוגיה מסוימת עליה הן נשאלו ונתנו פרשנות לאותה סוגיה וניתחו כיצד הן תופסות אותה. פרשוניות אלו עזרו למראיין לבין את המציאות שנתפסת בעיני המרואיינות.
בעקבות שיטת המחקר שנעשתה מגן עדן למציאות דרך משבר – מורים טירונים כמהגרים", בחרנו להשתמש בראיונות כשיטת מחקר בשל העובדה שראיונות יעזרו לנו להבין את תחושותיהם של התלמידים בנוגע לשילוב מקצועות יצירתיים בתוכניות הלימוד. נשאל את התלמידים ונמקד אותם בסוגיה ספציפית שבאמצעותה ננתח את המציאות הנתפסת בעיני התלמידים. ההתערבות שלנו כחוקרים תהיה מועטה מאוד על מנת לא להשפיע על דעת התלמידים והתייחסותם לראיון.
user profile image
נעמה עוז - אדומים
7.04.2019 16:52
שאלת המחקר: מהן העמדות של תלמידי תיכון בנוגע לשילוב לימודי עיצוב ואומנות במסגרת הלימודים? שיטת המחקר: ראיונות שנעביר לתלמידים בכיתות י'- יב' בבית ספר תיכון במרכז הארץ

מקורות קשורים

משתתפים