להתחברות

מחקר איכותני

סוגי המחקר | עמוד דיון

In order to view the discussion -please log in.

תוכן עניינים

השאלות

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
נטע ארנון שושני
2.03.2019 9:28

את מי תשאלי? יש לנסח בתוך השאלה למי פונים. לדוגמא: מה הסיבה לייצוג מעמד המורים כנחות באופן יחסי למקצועות אחרים במדינת ישראל, לדעתם של פקידים במשרד החינוך/לדעתם של מורים בבתי"ס על יסודיים/לדעתם של הורים לתלמידי בתי"ס יסודיים?  

user profile image
נטע ארנון שושני
2.03.2019 9:26

בסדר גמור. הייתי מנסה לחשוב על ניסוח קצר יותר… אבל השאלה איכותנית ומתאימה.

user profile image
נטע ארנון שושני
2.03.2019 9:25

לדעת מי? יש להגדיר את האוכלוסיה בתוך השאלה. לדוגמא: מדוע סמינר הקיבוצים נחשב למכללה מוצלחת לחינוך בקרב סטודנטים לחינוך במכללה זו/במכללות אחרות לחינוך?  

user profile image
נטע ארנון שושני
2.03.2019 9:24
החלק הראשון מצוין, החלק השני של הקשר – פחות… אפשר להכניס את המגדר לתוך השאלה האיכותנית, לדוגמא:
מהם דפוסי הלמידה של הסטודנטיות הלומדות בסמינר הקיבוצים?

 

user profile image
נטע ארנון שושני
2.03.2019 9:22

גם פה, ניתן להניח שכמות הפרסומים השפיעה על ההרשמה, ולכן אפשר לשאול: כיצד כמות הפרסומים על סמינר הקיבוצים משפיעה על כמות הנרשמים ללימודי תואר ראשון?  

user profile image
נטע ארנון שושני
2.03.2019 9:21

בסדר גמור, אבל ניתן לשאול על השפעה ולא רק על קשר: האם מגוון הפעילויות משפיע על רמת שביעות הרצון של הסטודנטים בסמינר הקיבוצים?  

user profile image
נטע ארנון שושני
2.03.2019 9:20

בסדר גמור, אבל מכיון שכמובן המגדר משפיע על ההישגים ולא ההישגים משפיעים על המגדר… הייתי שואלת שאלת השפעה ולא קשר.

user profile image
עדי אורן - ירוקים
1.03.2019 17:46

מה הסיבה לייצוג מעמד המורים כנחות באופן יחסי למקצועות אחרים במדינת ישראל?

user profile image
חן פרגון - אדומים
28.02.2019 17:48

מה דעותיהם של סטודנטים לעיצוב בסמינר הקיבוצים על דרך ההוראה של המקצוע במסגרות הלימוד העל יסודיות?

user profile image
חן פרגון - אדומים
28.02.2019 17:43

מה הקשר כמות הפרסומים על סמינר הקיבוצים לבין כמות הנרשמים ללימודי תואר ראשון?  

מקורות קשורים

משתתפים